Todos os alumnos deben realizar necesariamente un Traballo de Fin de Mestrado (TFM) dirixido por algún dos profesores do Mestrado, pero que pode asimesmo estar cotitorizado polo persoal dos centros nos que o estudantado realice as súas prácticas. Deste xeito, é elección do alumno decidir se as prácticas teñen ou non vinculación co seu TFM e se dentro da formación persoal, prefire incidir máis no carácter investigador ou na redacción de informes profesionais especializados.

Acceso á guía docente da materia TFM

Normativa TFM da UVIGO
Normativa TFM do Mestrado HTCO3

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFM 2021/2022

(Pulsa no título da convocatoria para consultar o calendario detallado)

Convocatoria Depósito do TFM Defensa Horario e tribunais
Adiantada 08/02/2022 a 10/02/2022 23 e 24 de febreiro de 2022 Definitivo
Xuño 2022 08/06/2022 a 10/06/2022 29 e 30 de xuño de 2022 Definitivo
Xullo 2022 06/07/2022 a 08/07/2022 26 e 27 de xullo de 2022 Definitivo
Setembro 2022 01/09/2022 a 05/09/2022 13 e 14 de setembro de 2022 Definitivo

Calendario xeral do TFM
Calendario xeral do TFM 2022/2023

Cronograma e protocolo de actuación do TFM
Cronograma TFM convocatoria Febreiro 2022
Cronograma TFM convocatorias Xuño-Xullo-Setembro 2022

Listado de ofertas do TFM
Listaxe de ofertas de TFM

Asignación títulos e titores TFM
Asignación provisoria TFM convocatoria adiantada 2023
Asignación definitiva TFM convocatoria adiantada 2023

Asignación provisoria TFM xuño-xullo-setembro 2023
Asignación definitiva TFM xuño-xullo-setembro 2023

CALENDARIO DE DEFENSA DO TFM 2022/2023

(Pulsa no título da convocatoria para consultar o calendario detallado)

Convocatoria Depósito do TFM Defensa Horario e tribunais
Adiantada 08/02/2023 a 10/02/2023 23 e 24 de febreiro de 2023 Definitivo
Xuño 2023 14/06/2023 a 16/06/2023 29 e 30 de xuño de 2023 Definitivo
Xullo 2023 12/07/2023 a 14/07/2023 27 e 28 de xullo de 2023 Definitivo
Setembro 2023 01/09/2023 a 05/09/2023 12 e 13 de setembro de 2023 Definitivo

 

Coordinación

Domingo Rodríguez Teijeiro
teijeiro@uvigo.es