Trala formalización da matrícula, o estudantado é convocado a unha xornada de acollida que consistirá na presentación do mestrado, os recursos dispoñibles e horarios por parte do Coordinador do mestrado e membros da Comisión académica e dos coordinadores de módulo.
Ademais da charla informativa, mostraranse ós alumnos as instalacións.

Nesta sesión asignaranse titores a cada estudante.