Calendario Académico

Calendario académico UVigo
Calendario académico Fac. Historia 2021/2022
Calendario Máster HTCO3 2021/2022

Cronograma semanal (sesións en liña via eMeeting, probas de avaliación, depósito e lectura TFM, etc)

(A táboa pode visualizarse mensual ou semanalmente colocando a solapa correspondente)

Calendario Académico

Calendario académico UVigo
Calendario académico Fac. Historia 2022/2023
Calendario Máster HTCO3 2022/2023

Cronograma semanal (sesións en liña via eMeeting, probas de avaliación, depósito e lectura TFM, etc)

(A táboa pode visualizarse mensual ou semanalmente colocando a solapa correspondente)