Consulta a normativa de transferencia e recoñecemento de créditos da Universidade de Vigo.

O número de créditos que poderá ser recoñecido a partir de experiencia profesional ou laboral e de estudos universitarios non oficiales, non superará o 15% do total dos créditos que constitúan o plan de estudos, coas excepcións que se establecen no Real Decreto 822/2021, para o recoñecemento de títulos propios. Este recoñecemento non incorporará cualificación polo que non computará a efectos de baremación do expediente.

Ademais non poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes ao Traballo Fin de Mestrado.

Anexo VIII Procedemento de transferencia e recoñecemento de créditos para mestrados universitarios oficiais

Calendario de Convalidacións 2021/2022

Formulario A-R00 de solicitude de Recoñecemento de créditos

Informe técnico sobre solicitudes por cambio de plan de estudos (outubro 2021).

Informe técnico sobre solicitudes tramitadas no 1º prazo (novembro 2021).

Informe técnico sobre solicitudes tramitadas no 2º prazo (febreiro 2022).

Informe técnico sobre solicitudes tramitadas no 2º prazo (marzo 2022).