Consulta a normativa de transferencia e recoñecemento de créditos da Universidade de Vigo.

O número de créditos que poderá ser recoñecido a partir de experiencia profesional ou laboral e de estudos universitarios non oficiales, non superará o 15% do total dos créditos que constitúan o plan de estudos, coas excepcións que se establecen no Real Decreto 822/2021, para o recoñecemento de títulos propios. Este recoñecemento non incorporará cualificación polo que non computará a efectos de baremación do expediente.

Ademais non poderán ser obxecto de recoñecemento os créditos correspondentes ao Traballo Fin de Mestrado.

Anexo VIII Procedemento de transferencia e recoñecemento de créditos para mestrados universitarios oficiais

Formulario A-R00 de solicitude de Recoñecemento de créditos

Calendario de Convalidacións 2023/2024