Campus del Agua

Cronograma

Cronograma de Prácticas externas - Curso 2020/2021


08/10/2020 (17:00-18:00 sesión e-meeting)

 • Presentación da materia
 • Descrición da materia en Moodle:
  • Información sobre centros de prácticas
  • Normativas, impresos
  • Foros, avisos

12/09/2020 (data límite)

 • Elección do centro de prácticas (sobre unha proposa de tres centros priorizados que realizará o estudante)

11/19/2020 – 11/10/2020
01/02/2021 – 28/02/2021

 • Solicitude de recoñecemento de créditos (convalidación) da materia

12/04/2021 – 21/05/2021

 • Período oficial de realización de prácticas

(excepcionalmente as prácticas poderán realizarse noutro período do curso académico)

07/06/2021 (fecha límite Convoc. Xuño)
05/07/2021 (fecha límite Convoc. Xullo)
01/09/2021 (fecha límite Convoc. Setembro)

 • Entrega do informe e da memoria de prácticas

 

Cronograma Prácticas curso 2020/2021