Convocatoria de matrícula en estudos de posgrao para o curso 2022/2023

Xa foi publicada a resolución reitoral de 23 de maio de 2022 pola que se publica a convocatoria de matrícula para estudos oficiais de posgrao da Universidade de Vigo para o curso académico 2022/2023.

Consulta o apartado de matrícula

Consulta a convocatoria