Campus del Agua

Información sobre cursos

Área virtual Bubela

Funciona como unha plataforma de xestión académica en liña para administrar ou dirixir os diferentes cursos que a Universidade de Vigo pon a disposición da comunidade universitaria e aos que se pode acceder a través de Internet.

Visitar a web de Bubela

Servizo de Extensión Universitaria

Ocúpase da elaboración dunha ampla programación cultural estruturada por cuadrimestres, que englobla actuacións teatrais, concertos e espectáculos na rúa. Ao mesmo tempo prepara diferentes ciclos como Universium ou a Semana de Cine Submarino, cursos e talleres nos que abordan materias de interese formativo para os estudantes. Extensión Universitaria tamén se encarga de convocar os premios de creación artística, unha convocatoria anual dirixida a disciplinas como a creación audiovisual, a fotografía, pintura e maquetas musicais.

Visitar a web do Servizo de Extensión Universitaria

Estudos de posgrao e outros cursos

Cursos ou xornadas ofertadas pola Facultade de Historia

Durante o curso académico organizanse varios cursos, xornadas, talleres ou conferencias. Estas actividiades publicitanse no apartado de Noticias da web do Centro e a través de Facebook.