Campus del Agua

Bolsas e axudas


Ministerio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Bolsa Xeral do MEFP 2021/202203/08/202114/10/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Axudas COVID-1922/01/202119/02/2021
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2020/202108/02/202126/02/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2020/202102/03/202125/03/2021
Bolsas de residencia 2019/202007/08/201906/09/2019
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2020/202105/06/202102/07/2021
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2021/202226/07/202115/09/2021
Bolsas Santander Estudos Progreso 2021/202217/09/202101/12/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Xunta de Galicia


Descrición Comezo Data límite
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia.29/09/202028/10/2020
Bolsas de excelencia para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de mestrado que se inicien nunha universidade galega04/02/202130/04/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechadaUniversidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Bolsa Comedor 2020/202102/03/202125/03/2021
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/202101/07/202031/03/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/202004/10/201931/10/2019
Bolsas Oportunidade ao Talento06/07/202111/10/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechadaMinisterio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2021/202204/06/202130/09/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de formación en centros de investigación 2021/202222/06/202126/07/2021
Bolsas de formación en centros universitarios 2021/202222/06/202126/07/2021
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2021/202222/06/202126/07/2021
Bolsas de formación en unidades e áreas 2021/202222/06/202126/07/2021
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2020/202113/02/202112/03/2021
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE06/10/202030/11/2020

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada
Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de mobilidade internacional "Ourense exterior", curso 2019/202007/06/201928/06/2019
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2020/202123/04/202124/05/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Xunta de Galicia


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores01/05/202131/05/2021

Convocatoria aberta | Convocatoria pechadaMinisterio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Certame Universitario Arquímedes02/08/201919/08/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á Calidade Lingüística nos Traballos Fin de Grao e Mestrado, 2020/202122/07/202117/09/2021
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado21/07/202130/09/2021
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2020/202122/07/202130/09/2021
Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións para o alumnado dos mestrados universitarios no curso 2020/202122/07/202130/09/2021
Premios Consello Social UVigoHumana02/11/202016/11/2020
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 202002/11/202011/01/2021
Premios de poesía, relato curto e tradución 202126/02/202116/04/2021
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM21/07/202130/09/2021
Premios INCUVI-EMPRENDE16/10/202030/10/2020

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Xunta de Galicia


Descrición Comezo Data límite
Premio Comunicar en Igualdade01/03/201916/09/2019
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade17/03/202015/10/2020

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada