Campus del Agua

Recursos materiais e servizos

Os centros implicados na docencia son a Facultade de Historia no Campus de Ourense e a Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía, no Campus de Vigo.

As sesións presenciais se realizaranse a través de videoconferencia, ou multivideoconferencia co servizo eMeeting. Todo o material estará a disposición do estudantado a través da plataforma de teledocencia FaiTIC baixo o sistema Moodle.

O título conta cos recursos e servizos:

  • Da Facultade de Historia no Campus Universitario de Ourense da Universidade de Vigo, centro ao que se adscribe o mestrado.
  • Da Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía de Minas no Campus Universitario de Vigo.
  • E cos propios recursos da Universidade de Vigo.

Todos os centros contan con instalacións habilitadas para videoconferencia.

Consulta os recursos materiais e servizos da EME e da Facultade de Historia da Universidade de Vigo.


A docencia práctica a través de prácticas externas impartirase nos locais propios das entidades (empresas e institucións) coas que se teñan asinado convenios marco para a colaboración docente.