Denominación Máster en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural
Código RUCT do título 4315075
Nivel académico Máster – Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro
Rama de coñecemento Arte e Humanidades
Tipo de ensino Oficial (adaptada ao EEES)
Modalidade de ensino Semipresencial (en liña)
Número de prazas ofertadas 20 prazas
Lingua de impartición Castelán, Galego
Curso académico de implantación 2014/2015
Número de créditos ECTS 60 (30 OBR / 15 OPT / 6 Prácticas / 9 TFM)
Réxime de permanencia Normativa de permanencia na UVigo
Duración do programa 2 cuadrimestres, 1 ano
Suplemento Europeo ao Título Regulamento na UVigo (RD 22/2015)
Data de verificación, publicación, etc 07/06/2014 – Verificación (Secretaría Xeral de Universidades 07/06/2014)
24/10/2014 – Autorización na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG 06/11/2014)
26/11/2014 – Aprobación polo Consello de Ministros (BOE 29/01/2015)
03/06/2017 – Publicación do Plan de Estudos (BOE 03/06/2017
23/07/2018 – Renovación da acreditación (Consello de universidades 24/07/2018)
Centros nos que se imparte Facultade de Historia
Memoria do título Memoria verificada do título