07/10/2021

16:30-17:30
(sesión en liña)

Sesión informativa da materia:

  • Listaxe de centros de prácticas dispoñibles
  • Opción de propostas de novos centros
  • Normativas, impresos, prazos, avisos, etc
30/11/2021
(data límite)
Elección de centro de prácticas (sobre unha proposta de tres centros priorizados que realizará o estudantado)
1º prazo:
06/09/2021 – 08/10/2021

2º prazo:
01/02/2022 – 28/02/2022

Solicitude de recoñecemento de créditos (convalidación) da materia
04/03/2022 Listaxe provisoria de asignación ou convalidación de prácticas
08/04/2022 Listaxe definitiva de asignación ou convalidación de prácticas
18/04/2022 – 03/06/2022 Período oficial de realización de prácticas (excepcionalmente as prácticas poderán realizarse en calquer outro período do curso académico, incluíndo os meses de xullo e agosto)
17/06/2022
(data límite Convoc. Xuño)

15/07/2022
(data límite Convoc. Xullo)

02/09/2022
(data límite Convoc. Setembro)

Entrega do informe e da memoria de prácticas