Curso 2023/2024

05/10/2023

17.00 – 18.00
(sesión en liña)

Sesión informativa da materia:

  • Listaxe de centros de prácticas dispoñibles
  • Opción de propostas de novos centros
  • Normativas, impresos, prazos, avisos, etc
01/12/2023
(data límite)
Elección de centro de prácticas (sobre unha proposta de tres centros priorizados que realizará o estudantado)
1º prazo:
04/09/2023 – 06/10/2023

2º prazo:
01/02/2024 – 29/02/2024

Solicitude de recoñecemento de créditos (convalidación) da materia
10/03/2024 Listaxe provisoria de asignación ou convalidación de prácticas
31/03/2024 Listaxe definitiva de asignación ou convalidación de prácticas
08/04/2024 – 31/05/2024 Período oficial de realización de prácticas (excepcionalmente as prácticas poderán realizarse en calquer outro período do curso académico, incluíndo os meses de xullo e agosto)
25/06/2024
(data límite Convoc. Xuño)

17/07/2024
(data límite Convoc. Xullo)

06/09/2024
(data límite Convoc. Setembro)

Entrega do informe e da memoria de prácticas