Campus del Agua

Cronograma

Cronograma de Prácticas externas - Curso 2018-1019


19/09/2018 (18:00-19:00 sesión e-meeting)

 • Presentación da materia
 • Descrición da materia en Moodle:
  • Información sobre centros de prácticas
  • Normativas, impresos
  • Foros, avisos

26/09/2018 – 31/10/2018

 • Titoría semanal na aula de e-meeting (asistencia voluntaria)

01/10/2018 – 31/10/2018

 • Elección de centro de prácticas (sobre unha proposta de tres centros priorizados que realizará o estudante)

10/09/2018 – 11/10/2018
01/02/2019 – 28/02/2019

 • Solicitude de recoñecemento de créditos (convalidación) da materia

22/04/2019 – 24/05/2019

 • Período oficial de realización de prácticas

(excepcionalmente as prácticas poderán realizarse noutro período do curso académico)

27/05/2019 – 31/05/2019

 • Entrega do informe e da memoria de prácticas