Campus del Agua

Cronograma

Cronograma de Prácticas externas - Curso 2017-1018


21/09/2017 (16:30-17:30 sesión e-meeting)

 • Presentación da materia
 • Descrición da materia en Moodle:
  • Información sobre centros de prácticas
  • Normativas, impresos
  • Foros, avisos

28/09/2017 – 31/10/2017

 • Titoría semanal na aula de e-meeting (asistencia voluntaria)

01/10/2017 – 31/10/2017

 • Elección de centro de prácticas (sobre unha proposta de tres centros priorizados que realizará o estudante)

21/09/2017 – 15/10/2017
01/02/2018 – 28/02/2018

 • Solicitude de recoñecemento de créditos (convalidación) da materia

09/04/2018 – 25/05/2018

 • Período oficial de realización de prácticas

(excepcionalmente as prácticas poderán realizarse noutro período do curso académico)

28/05/2018 – 08/06/2018

 • Entrega do informe e da memoria de prácticas