Campus del Agua

Cronograma

Cronograma de Prácticas externas - Curso 2019/1020


03/10/2019 (18:00-19:00 sesión e-meeting)

 • Presentación da materia
 • Descrición da materia en Moodle:
  • Información sobre centros de prácticas
  • Normativas, impresos
  • Foros, avisos

31/10/2019 (data límite)

 • Elección do centro de prácticas (sobre unha proposa de tres centros priorizados que realizará o estudante)

10/09/2019 – 11/10/2019 
03/02/2020 – 28/02/2020

 • Solicitude de recoñecemento de créditos (convalidación) da materia

20/04/2020 – 22/05/2020

 • Período oficial de realización de prácticas

(excepcionalmente as prácticas poderán realizarse noutro período do curso académico)

08/06/2020 (fecha límite Convoc. Xuño)
03/07/2020 (fecha límite Convoc. Xullo)
04/09/2020 (fecha límite Convoc. Setembro)

 • Entrega do informe e da memoria de prácticas