Campus del Agua

Guías Docentes - Curso 2017-2018

O noso plano de estudos componse de 4 módulos obrigatorios e dous itinerarios optativos. No curso 2017-2018 soamente se oferta con docencia o itinerario optativo correspondente ao módulo IV.

  Módulo I: Xestión do Patrimonio Cultural (PC)

18 ECTS / 6 materias obrigatorias:

#conceptos #categorías #valor #significado #protección #lexislación #intervención #xestión #proxectos #catalogación #risco

  Módulo II: Documentación

12 ECTS / 4 materias obrigatorias:

#técnicas #representación #CAD #tecnoloxía #SIG #inventario #xeografía #documentación #cartografía #2D #3D #dixitalización #prospección

  Módulo III: Itinerario 1 (Non se oferta con docencia no curso 2017-2018)

15 ECTS / obrigatorio cursar 5 das 6 materias ofertadas:

#tecnoloxía #alteración #estruturas #inmoble #materiais #superficies #analíticas #caracterización #diagnóstico #ensaios #obra #tratamento #intervención

  Módulo IV: Itinerario 2

15 ECTS / obrigatorio cursar 5 das 6 materias ofertadas:

#caracterización #documentación #historia #arte #territorio #paisaxe #memoria #identidade #difusión #socialización #exposicións #deseño #arquitectura #urbano

  Módulo V (I): Prácticas

6 ECTS

O mestrado non só promove como espazo formativo as aulas senón que é consciente da necesidade de conectar os espazos universitarios cos espazos laborais e de investigación. As prácticas deste mestrado ofrecen a posibilidade ao seu alumnado de optar entre unha ampla oferta de empresas e centros de investigación de diversos lugares xeográficos. O alumno ve nestas prácticas a oportunidade ben de incidir nunha formación de expertizaxe no ámbito laboral ou ben de ter acceso a espazos de investigación onde propoñer ou colaborar en liñas de traballo específicas.

#empresa #innovación #profesional #I+D #expertos #equipos #oportunidade #colaboración #emprego

  Módulo V (II): Traballo Fin de Mestrado (TFM)

9 ECTS

Todos os alumnos deben realizar necesariamente un traballo fin de mestrado dirixido por algún dos profesores do mesmo pero que pode tamén estar co-titorizado por persoal dos centros nos que o alumnado realice as súas prácticas. Deste xeito é elección do alumno decidir se as précticas teñen ou non vencello co seu TFM e se dentro da súa formación persoal prefire incidir máis no carácter investigador ou na redacción de informes profesionais especializados.

#investigación #titoría #informes #especialistas #profesionalidade #calidade #innovación


GUÍAS DOCENTES DE CURSOS ANTERIORES:

Curso 2016-2017 | Curso 2015-2016 | Curso 2014-2015