Campus del Agua

Resultados Académicos

Informe de Revisión do sistema pola Dirección

Curso 2015-2016

Taxas Académicas

Curso Académico Indicadores ACSUG (%)
Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
2015-2016 71,00
81,00
78,00
95,00
97,00
96,00
75,00
84,00
81,00
50,00
44,44
46,34
0,00
0,00
0,00
-
-
-
2014-2015 75,21
62,61
67,46
100,00
29,55
91,51
75,71
67,65
70,63
42,86
-
42,86
-
-
-
100,00
-
100,00

Homes | Mulleres | Total

Resultados das enquisas de satisfacción:

Toda a información dispoñible na Área de Calidade da Uvigo.