Campus del Agua

Bolsas e axudas


Ministerio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Bolsa Xeral do MEFP 2020/202109/08/202015/10/2020

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Axudas urxentes e excepcionais COVID-1928/05/202019/06/2020
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2019/202004/02/202021/02/2020
Bolsas de axuda ao estudo 2019/202021/05/202019/06/2020
Bolsas de residencia 2019/202007/08/201906/09/2019
Bolsas para comezo de estudos de mestrado afectados polo RD 1000/201204/02/202021/02/2020
Bolsas Santander Progreso Covid-19 2020/202118/09/202015/11/2020

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Xunta de Galicia


Descrición Comezo Data límite
Axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do sistema universitario de Galicia.12/09/201921/10/2019
Bolsas de excelencia para a mocidade do exterior co fin de cursar estudos de mestrado que se inicien nunha universidade galega06/03/202029/05/2020

Convocatoria aberta | Convocatoria pechadaUniversidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Bolsa Comedor04/02/202028/02/2020
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/202101/07/202031/03/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2019/202004/10/201931/10/2019
Bolsas Oportunidade ao Talento06/07/202010/10/2020

Convocatoria aberta | Convocatoria pechadaMinisterio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2020/202102/07/202030/09/2020

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
Bolsas de formación en centros 2020/202117/06/202017/07/2020
Bolsas de formación en centros de investigación, curso 2020/202128/07/202011/09/2020
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2020/202117/06/202017/07/2020
Bolsas de formación en unidades e áreas 2020/202117/06/202017/07/2020
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2019/202011/10/201931/10/2019
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE15/09/201931/10/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada
Ministerio de Educación y Formación Profesional


Descrición Comezo Data límite
Certame Universitario Arquímedes02/08/201919/08/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Universidade de Vigo


Descrición Comezo Data límite
8ª convocatoria dos Premios INCUVI-EMPRENDE27/09/201925/10/2019
Axudas para redactar e defender Teses de Doutoramento, TFG e TFM en galego17/07/202021/09/2020
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado25/07/202030/09/2020
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2019/202024/07/202021/09/2020
Premios Consello Social _UVigoHumana18/09/201903/10/2019
Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga05/06/201913/09/2019
Premios de poesía, relato curto e tradución literaria19/02/202019/06/2020
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM24/07/202021/09/2020
XI Premios á Excelencia Deportiva, 2019/202002/10/201911/10/2019

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada


Xunta de Galicia


Descrición Comezo Data límite
Premio Comunicar en Igualdade01/03/201916/09/2019
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade17/03/202015/10/2020

Convocatoria aberta | Convocatoria pechada