Prazas ofertadas
Curso 2023/2024: 20 prazas

Preinscrición e matrícula
Calendario de matrícula

Matrícula

Convocatoria de matrícula

 

Prezos e exencións

Consulta a información económica relacionada coa matrícula, o custo dos estudos, as modalidades de abonamento, os descontos ou as exencións e as axudas do programa propio da UVigo para persoas con dificultades económicas no seguinte enlace: Prezos públicos.

  • Normas económicas derivadas da xestión académica na UVigo 2023/2024
  • Decreto XX/2023, do X de xullo, polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema Universitario de Galicia para o curso académico 2023/2024

 

Recoñecemento de créditos

Transferencia e recoñecemento de créditos

 

Área de Estudos de Posgrao

Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo
As Lagoas, s/n
32004 Ourense

+34 988 368 803 – 909 – 910
administracionposgrao.ourense@uvigo.es

xnpgou@uvigo.es